Tip kontrol belgesi formu örneği

Yetkili kuruluşun adı: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… Tip kontrol belgesi: ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………. Tip kontrolünün numarası: .......................... …....................................…............…...........................................

1. Sınıfı, tipi ve fabrika veya ticarî markası: .......................................................... …........................................

2. İmalâtçı firmanın adı ve adresi: .......................…………….................................. ….....................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Belge sahibinin adı ve adresi: ......................................…...................................... …...................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Numunenin tip kontrolü için verildiği tarih: ............................................................... ….................................

5. Bu belge aşağıdaki kurallara dayanılarak verilmiştir: ................................................ …...............................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Deney lâboratuvarı: .................................................................................................... …..............................

7. Lâboratuvar deney raporunun tarih ve numarası: ........................................................ …............................

8.Tip kontrolünün yapıldığı tarih: ........................................................................................ …..........................

9. Yukarıda verilen tip kontrol numarasını taşıyan aşağıdaki belgeler bu forma eklidir: ……..….....................

…………………………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………..

10.Ek bilgiler: ............................................................................................................................. …...................

…………………………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………………..…………….. Düzenlendiği yer: .... ………………………………..................&n bsp;&nbs p; ....…………………………..………….

(Tarih)

…….....………………………..………. (İmza)