TSE Türk Standardı 

TURKISH STANDARD

TS 8237 ISO 4190-1

NİSAN 2004

Asansör Standartları

Türk Standartları / TS - TS EN - TS ISO, Avrupa Standartları / EN, Uluslar Arası Standartlar / ISO

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

15.02.2003 Cumartesi
Sayı: 25021 (Asıl)

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

23.06.2007 TARİHLİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sayfa 1 / 2