Ön söz

− Bu standard; ISO tarafından kabul edilen ISO 4190-1 (1999) standardı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri Hazırlık Grubu'nca TS 8237 (1995)’nin revizyonu olarak hazırlanmış TSE Teknik Kurulu’nun 22 Nisan 2004 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

− Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

İçindekiler

1 Kapsam...................................................................................................................................................... 1
2 Terimler ve tarifler .................................................................................................................................... 1
2.1 Genel ................................................................................................................................................... 1
2.2 Asansör sınıfları .................................................................................................................................. 1
2.3 Boyutlar ............................................................................................................................................... 2
2.4 Diğer özellikler..................................................................................................................................... 3
3 Asansör özellikleri.................................................................................................................................... 3
3.1 Renard serileri ..................................................................................................................................... 3
3.2 Beyan yükleri....................................................................................................................................... 3
3.3 Beyan hızları ....................................................................................................................................... 3
3.4 Asansör sınıfının seçimi ...................................................................................................................... 3
4 Boyutlar ..................................................................................................................................................... 4
4.1 Kabinlerin iç boyutları .......................................................................................................................... 4
4.2 Kuyu iç boyutları.................................................................................................................................. 4
4.3 Asansör sahanlığı boyutları................................................................................................................. 5
4.4 Elektrikli asansörler için makina dairesi boyutları ............................................................................... 5
4.5 Hidrolik asansörler için makina dairesi boyutları................................................................................. 7
4.6 Makina dairesinin düzenlenmesi ......................................................................................................... 7
4.6.1 Tekli veya ortak düzenleme ......................................................................................................... 7
4.6.2 Tekli asansör ve birden fazla yan yana asansörlerin ortak makina dairelerinin düzenlenmesi ... 7
4.6.3 Yüz yüze bakan asansörlerin ortak makina dairesinin düzenlenmesi (sadece elektrikli asansörler için) ...7