Asansörler - Yerleştirme ile ilgili  boyutlar - Bölüm 1: Sınıf I, sınıf II, sınıf III ve sınıf VI asansörleri

1  Kapsam

Bu standard, Madde 2.2’de tarif edilen Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI insan asansörlerinin yerleştirilmesi için gerekli boyutları kapsar. 

Verilen boyutlar cihazlar için gerekli ölçüleri yansıtmaktadır. Millî mevzuatın bazı durumlarda daha büyük boyutlar gerektirebileceği dikkate alınmalıdır. 

Bu standard, tahrik sistemine bakılmaksızın, bir girişi olan kabinli, yeni bir binaya kurulacak bütün yeni asansör tesislerine uygulanabilir. Bu standard, ilgili olduğu durumlarda, mevcut bir binadaki bir tesis için temel oluşturabilir. 

Bu standard, hızları 6,0 m/s’den fazla olan asansörleri kapsamaz. Bu gibi tesisler için imalâtçı firmalara danışılmalıdır. 

2   Terimler ve tarifler

Bu standardın amacı bakımından aşağıdaki terim ve tarifler geçerlidir: 

2.1  Genel 

2.1.1 Kabin

Asansörün insan ve/veya diğer yükleri taşıyan bir bölümü. 

2.1.2 Kuyu üst boşluğu

Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı. 

2.1.3 Sahanlık

Durak seviyelerinde kabine giriş ve çıkış için kullanılan alan. 

2.1.4 Makina dairesi

Makina veya makinaların ve/veya ilgili cihazların yerleştirildiği oda. 

2.1.5 İnsan asansörü

Boyutları ve yapım şekli itibariyle insanları içine alacak bir kabini olan, belli duraklara hizmet veren sabit bir kaldırma aracı. 

2.1.6 Kuyu alt boşluğu

Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı. 

2.1.7 Asansör  kuyusu

Kabinin, karşı ağırlıkların ve/veya hidrolik kaldırıcıların hareket ettiği boşluk. 

Not -  Bu boşluk genellikle alttan kuyu tabanı, kuyu duvarları ve üstten kuyunun tavanıyla sınırlanır. 

2.2   Asansör  sınıfları 

2.2.1 Sınıf I

İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörler. 

2.2.2 Sınıf II

Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler. 

Not -  Bu asansörler, Sınıf I, Sınıf III ve Sınıf VIasansörlerinden esas olarak kabin iç donanımı bakımından farklıdır.