2.2.3 Sınıf III

Hastaneler ve bakım evleri dâhil, sağlık, bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler. 

2.2.4 Sınıf IV

Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler. 

2.2.5 Sınıf V

Servis asansörleri. 

2.2.6 Sınıf VI

Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan asansörler. 

2.3    Boyutlar

Şekil 1, Şekli 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 

2.3.1 Kabin genişliği, b1

Ön giriş kenarına paralel olarak ölçülen, kabin duvarlarının iç yüzeylerinin arasındaki yatay mesafe. 

2.3.2 Kabin derinliği, d1

Kabin ön girişine dik olarak kabin iç duvarları arasında ölçülen yatay mesafe. 

Not -  Bu iki boyut (Madde 2.3.1, Madde 2.3.2) Şekil 1'de gösterildiği gibi, tabanın 1 m üzerinden ölçülür.

Varsa dekoratif veya koruyucu paneller veya tutamaklar bu ölçü içinde mütalâa edilir. 

2.3.3 Kabin yüksekliği, h4

Giriş eşiğinden kabin tavanına kadar olan düşey iç yükseklik. 

Not -  Aydınlatma donanımı, asma tavan vb. bu ölçü içinde mütalâa edilir. 

2.3.4 Kabin girişi  genişliği, b2

Kabin ve durak kapıları tam açıkken ölçülen net giriş genişliği. 

2.3.5 Kabin girişi  yüksekliği, h3

Kabin ve durak kapıları tam açıkken ölçülen net giriş yüksekliği. 

2.3.6 Kuyu genişliği, b3

Kabin genişliğine paralel olarak ölçülen, kuyu duvarları iç yüzeylerinin arasındaki yatay mesafe. 

2.3.7 Kuyu derinliği, d2

Kuyunun genişliğine dik olarak ölçülen yatay mesafe. 

2.3.8 Kuyu alt boşluğu derinliği, d3

En alt durağın bitmiş döşeme seviyesi ile kuyu tabanı arasındaki düşey yükseklik. 

2.3.9 Kuyu üst boşluğu yüksekliği, h1

En üst durağın bitmiş döşeme seviyesi ile kuyu tavanı arasında kalan düşey yükseklik (kabin iz düşümü

üzerindeki herhangi bir kasnak hariç). 

2.3.10 Makina dairesi genişliği, b4

Kabin genişliğine paralel olarak ölçülen yatay mesafe. 

2.3.11 Makina dairesi derinliği, d4

Genişliğe dik olarak ölçülen yatay mesafe. 

2.3.12 Makina dairesi yüksekliği h2

Millî imar mevzuatı ile asansör parçalarının gereklerine uygun, bitmiş döşeme seviyesi ile hacmin tavanı

arasında kalan en küçük düşey mesafe.