2.4    Diğer özellikler 

2.4.1 Beyan hızı, vn

Asansörün çalışmak üzere tasarımlandığı ve imal edildiği hız. 

2.4.2 Beyan yükü

Asansörün çalışmak üzere tasarımlandığı ve imal edildiği yük. 

2.4.3 Asansör  grubu

Durak kumandaları ortak olan, elektriksel olarak birbiri ile bağlantılı asansörler. 

3     Asansör  özellikleri 

3.1    Renard serileri

Kabin boyutları, standard sayıların temel serisinden Renard R10’a yakın olarak seçilen yüklerle ilişkilidir. 

Kuyu alt boşluğu, kuyu üst boşluğu ve makina dairesi boyutları, 2,5 m/s ‘ye kadar, standard sayıların temel serisi R5’in esas alındığı hızlara bağlı olarak belirlenmiştir. 

Renard serisi,  uluslar arası düzeyde 1946’da kabul edilen (Budapeşte Uluslararası Kongresi) standard sayıların temel serisidir. 

Bu seri, çarpanları 10 sayısının üslerinden seçilen bir geometrik seridir. Asansörler için bu çarpanlar:

sayfa7

3.2  Beyan Yükleri

Kilogram olarak ifade edilen beyan yükleri: 

320 - (450) - 630 - 800 - 1000 - 1275 - 1600 - 1800 - 2000 - 2500 

3.3    Beyan hızları

Metre/saniye olarak ifade edilen beyan hızları: 

0,4 - 0,63 - 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0 

0,63 m/s’den 6,0 m/s’ye kadar olan hızlar elektrikli asansörlerde uygulanır. 

0,4 m/s’den 1,0 m/s’ye kadar olan hızlar hidrolik asansörlerde uygulanır. 

3.4    Asansör  sınıfının seçimi

Her tip binaya farklı sınıflardaki asansörler kurulabilir. Asansörler Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’te gruplandırılmıştır.