4     Boyutlar 

4.1   Kabinlerin iç boyutları 

4.1.1 Genel

Çok katlı binalarda tekerlekli sandalye kullanan kişileri taşımak için en az bir asansör bulundurulması tavsiye edilir.

Bu asansör, bu iş için gerekli şartlara uygun olmalı ve aşağıdaki sembol ile işaretlenmelidir. 

  “Tekerlekli sandalye girebilir” 

4.1.2 Sınıf I asansörler (Şekil 4, Şekil 5 ve Çizelge 1) 

4.1.2.1 Özellikle konutlarda kullanılan asansörler Çizelge 1’de gösterilmiştir:

a)   320 kg ve 450 kg beyan yüklü küçük kabinler yalnız insan taşımak için kullanılabilir,

b)   630 kg beyan yüklü kabinler insan taşımaya ek olarak tekerlekli sandalye kullanan kişileri (fakat tam hareket serbestliği sağlamaz) ve/veya çocuk arabalarını taşımak için de kullanılabilir,

c)   1000  kg  beyan  yüklü  kabinler,  a  ve  b  şıklarında  belirtilenlerin  yanı  sıra,  tutamakları  sökülebilen sedyelerin, tabutların ve mobilyaların taşınması için de kullanılabilir. 

4.1.2.2 Genel amaçlı asansörler, 2,5 m/s’ye kadar olan asansör hızlarının uygun olduğu alçak ve 15 kata kadar olan orta yükseklikteki binalarda kullanılmalıdır. Bu asansörlerin boyutları Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

4.1.3 Sınıf II asansörler (Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ve Çizelge 1)

Sınıf  II  asansörlerinin  boyutları,  Sınıf  I  veya  Sınıf  VI  asansörlerine  ait  boyutlar  arasından  seçilmelidir. Özellikle konutlarda kullanılan 1000 kg beyan yüklü asansörlerin boyutları ve/veya Sınıf III asansörleri bu amaç için kullanılmalıdır.

4.1.4 Sınıf III asansörler (Şekil 7 ve Çizelge 3)

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a)   2500 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane yataklarındaki hastaların tıbbî yardım cihazları ve ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur,

b)   2000 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane yataklarının

(tıbbî yardım cihazları hariç) ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur,

c)   1600 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, esas olarak 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki hastane yataklarının taşınması için uygundur,

d)   1275 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, bakım evlerindeki 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki yataklarının taşınması için uygundur. 

4.1.5 Sınıf VI asansörler (Şekil 6 ve Çizelge 1)

Yoğun trafik için olan asansörler esas olarak en az 2,5 m/s hızın gerekli olduğu 15 kattan fazla kata sahip yüksel binalarda kullanılmalıdır. Bu asansörlerin boyutları Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Not -  Kesin yük, hız ve asansör sayısı ayrıntılı bir trafik hesabı ile belirlenmelidir. 

4.2   Kuyu iç boyutları 

4.2.1 Plân boyutları

Asansör kuyusunun plân boyutlarına şakul toleransı dâhildir. Kuyu boyutlarındaki şakul toleransı ilk 20 kat için ± 25 mm olarak korunmalıdır. Yükseklikten bağımsız olarak en fazla ± 50 mm olacak şekilde 20 kat üstündeki her kat için 1,0 mm eklenir. 

Şekil 2 ve Şekil 3’teki b3 ve d2 boyutları en küçük şakul ölçülerini gösterir. 

Mimar (veya böyle bir görevi üstlenen kişi) inşaat mühendisi ile görüşerek, inşaatın bitiminden sonra kuyuda gerekli ölçülerin sağlanması bakımından bu toleransların yeterli olduğuna dair mutabakat sağlamalıdır. Aksi halde ilâve tolerans değerleri asansör kuyusu plân boyutlarına eklenmelidir.

Asansörlerin  binaya  montajı  için  kuyu,  düşey  kenarları  ve  tabanlarını  kuyu  tabanı  ve  kuyu  tavanının oluşturduğu paralel kenarlı bir dikdörtgen prizma ile çevrelenmiş serbest bir hacme sahip olmalıdır. 

Karşı ağırlıkta güvenlik tertibatı gerektiğinde, burada tanımlanan derinlik veya genişlikler 200 mm’ye kadar artırılabilir.