4.4.2 Birden fazla asansör 

4.4.2.1 Özellikle konutlara tesis edilen Sınıf I asansörler

Makina dairelerinin boyutları aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır. 

4.4.2.1.1 Taban alanı

a)   Aynı beyan yüküne sahip birden fazla asansör: Ortak makina dairesi taban alanı en az, her bir asansör için gerekli en küçük alanların toplamına eşit olmalıdır.

b)   Farklı beyan yüklerine sahip iki asansör: Ortak makina dairesi taban alanı en az , her bir asansör için

gerekli en küçük alanların toplamı ile iki asansörün kuyu alanlarının farkının toplamına eşit olmalıdır.

c)   Farklı beyan yüklerine sahip ikiden fazla asansörün meydana getirdiği asansör grubu: Ortak makina dairesi taban alanı en az, her bir asansör için gerekli en küçük alanların toplamı ile en büyük asansörün kuyu alanı ile diğer asansörlerin her birinin kuyu alanları farklarının toplamına eşit olmalıdır. 

4.4.2.1.2 Genişlik

Gerçek boyutlar, en az toplam alan için öngörülene eşit bir taban alanı sağlamalıdır. 

Ortak makina dairesinin en küçük genişliği, ortak kuyunun toplam genişliği ile kendi ihtiyacı en büyük olan asansöre uygun yan uzantının toplamına eşit olmalıdır. 

4.4.2.1.3 Derinlik

Gerçek boyutlar, en az toplam alan için öngörülene eşit bir taban alanı sağlamalıdır. 

Ortak makina dairesinin en küçük derinliği, en derin tekli asansör kuyusunun derinliğinden 2100 mm daha fazla olmalıdır. 

4.4.2.1.4 Yükseklik

Ortak makina dairesinin en küçük yüksekliği, en büyük yüksekliğe sahip makina dairesinin yüksekliğine eşit olmalıdır. Makina dairesi yükseklikleri mevcut millî mevzuata uygun olmalıdır.

 4.4.2.2 Sınıf I (özellikle  konutlara tesis edilenler  hariç), Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI asansörleri 

4.4.2.2.1 Semboller

Boyutları belirtmek için aşağıdaki semboller kullanılmıştır: 

b4                 :Tek bir asansör için en küçük makina dairesi genişliği,

d4                 :Tek bir asansör için en küçük makina dairesi derinliği,

A                   :Tek bir asansör için en küçük makina dairesi taban alanı,

b3                 :Tek bir asansör için kuyu genişliği,

d2                 :Tek bir asansör için kuyu derinliği,

n                  :Toplam asansör sayısı. 

4.4.2.2.2 Yan yana yerleştirilmiş asansörler 

Toplam alan A + 0,9 ⋅ A ⋅ (n −1) olmalıdır. 

Gerçek boyutlar, en az toplam alan için öngörülene eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

En küçük genişlik: b4 + (n −1)⋅ (b3 + 200)

En küçük derinlik: d4 

4.4.2.2.3 Karşılıklı  yerleştirilmiş asansörler

Toplam alan A + 0,9 ⋅ A ⋅ (n −1) olmalıdır. 

Gerçek boyutlar, en az toplam alan için öngörülene eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

En küçük genişlik: b4 +(n −1)⋅ (b3 + 200)

                                  2

En küçük derinlik: 2 ⋅ d2 + kuyular arasındaki mesafe 

Asansör sayısının tek sayı olması durumunda, n bir üst çift sayıya yuvarlanır