4.4.2.2.4 Yükseklik

Ortak makina dairesinin en küçük yüksekliği, en büyük yüksekliğe sahip makina dairesinin yüksekliğine eşit olmalıdır. 

Makina dairesi yükseklikleri mevcut millî mevzuata uygun olmalıdır. 

4.5   Hidrolik asansörler için makina dairesi boyutları 

4.5.1 Tekli asansörler

Makina dairesi boyutları, Çizelge 2 ve Çizelge 3'te belirtildiği gibi olmalıdır. Makina dairesi yükseklikleri mevcut millî mevzuata uygun olmalıdır. 

4.5.2 İkili asansör grupları

Her iki asansör için ortak bir makina dairesi yapılması tavsiye edilir. 

Makina dairesi taban alanı aşağıdaki gibi olmalıdır:

a)   Aynı beyan yüküne sahip iki asansör: Ortak makina dairesi taban alanı en az, tekli asansör kuyusunun arkasına yerleştirilmiş makina daireleri için gerekli en küçük alanların toplamına eşit olmalıdır.

b)   Farklı  beyan  yüklerine  sahip  iki  asansör:  Ortak  makina  dairesi  taban  alanı  en  az,  tekli  asansör kuyusunun arkasına yerleştirilmiş makina daireleri için gerekli en küçük alanların toplamı ile iki asansörün

kuyu alanlarının farkının toplamına eşit olmalıdır. 

4.6   Makina dairesinin düzenlenmesi 

4.6.1 Tekli veya ortak düzenleme 

4.6.1.1 Bu standard makina dairesinin asansör kuyusunun üstünde düzenlenmesine dayanmaktadır. 

Elektrikli asansörler için, makina dairesinin kuyuya (veya ortak kuyuya) göre yan uzantısı, kuyunun sağında veya solunda olabilir (Şekil 2). 

4.6.1.2 Hidrolik asansörler için makina dairesi tercihan, binanın aşağı kısmında kuyunun yanına veya arkasına yerleştirilmelidir (Şekil 3). 

4.6.1.3 Makina dairesi yeterince havalandırılmalıdır. 

4.6.2 Tekli   asansör   ve  birden   fazla   yan   yana   asansörlerin  ortak   makina   dairelerinin düzenlenmesi 

4.6.2.1 Elektrikli  asansörler  için  makina  dairesinin  arka  duvarı,  kuyunun  (veya  derinliği  en  fazla  olan kuyunun) ona tekabül eden duvarıyla aynı hizada olmalıdır. Yan duvarlardan biri, kuyunun (veya ortak kuyunun) ona tekabül eden duvarıyla aynı hizada olmalıdır. 

Makina dairesinin kuyuya göre derinlemesine uzantısı durak tarafında olmalıdır. 

4.6.2.2 İkili grup hidrolik asansörler için ortak makina dairesi tercihan binanın aşağı kısmında kuyunun arkasına yerleştirilmelidir. 

4.6.3 Yüz yüze bakan asansörlerin ortak  makina  dairesinin düzenlenmesi (sadece elektrikli asansörler için)

Herhangi bir derinlik uzantısının, kuyu arka duvarlarından 0,5 m'den fazla olmaması ve makinaları taşıyan döşeme ile aynı seviyede olması tavsiye edilir.