SEKİZİNCİ BÖLÜM

YAPI İÇ MEKÂNLARI

YAPILARDA BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ

MADDE 8.01

8.01.1. Konutlarda bulunması zorunlu piyesler ve en az ölçüleri:

l oda

l yatak odası veya yatak nişi

l mutfak veya yemek pişirme yeri

l banyo veya yıkanma yeri

l wc bulunacaktır. Yıkanma yeri ile wc bir arada olabilir. Bu durumda alanı (3.60)m2den az olamaz.

Piyesler:                                                             Darkenarı                 Alanı

En az l oda                                                           3.00 m.                  l2.00m2

Yatak ve çalışma odaları                                     2.40 m.                   8.00 m2

Yatak nişi                                                            l.50 m.                    3.30 m2

Mutfak veya yemek pişirme yerleri                l.50 m.                        3.30 m2

Banyo veya yıkanma yerleri                                l.20 m.                   3.00 m2

Wc.                                                                     l.00 m.             1.20 m2

Antre, koridor vs. iç geçitler                                l.10 m.              1.32 m2

 ölçüsünden daha küçük yapılamaz.

 Yemek nişleri dar kenarı 3.00 m. ve alanı 12.00 m2 olan bir odaya açılacaktır. Yemek pişirme yerleri veya açık olarak düzenlenecek mutfaklar hava ve duman bacaları ile irtibatlı olmak şartı ile düzenlenebilir. Tüm piyeslerde tefriş yapılması zorunludur. Antre, soyunma yeri, sandık odası veya kiler gibi mekanlar oda sayılmazlar.

8.01.2. İş yerlerinde bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri:

A.Alanı (20.00) m2’den büyük dükkânlarda en az bir adet wc ve lavabo yeri bulunması zorunludur.

(20.00) m2’nin altında ve her üç dükkâna bir ortak wc ve lavabo oluşturulması halinde dükkânlarda ayrı ayrı wc aranmaz.

Alanı (500) m2’den daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet wc ve lavabo yeri ile özürlüler için en az bir adet wc yeri ayrılması şarttır.

B. 4 bağımsız bürosu olan ve normal kat alanı (150,00) m²yi geçen büro katları için bay ve bayan ayrı olmak üzere birer adet wc ve lavabo yeri ile özürlüler için wc ayrılması zorunludur.

C. Dükkân ve büroların dar kenarı (2,00) m.’den az olmamak üzere alanı (6.00) m²’den az olamaz.

D. Özellik arz eden binalarda bu yönetmeliğin kendileri için belirtilen hükümleri geçerlidir.

8.01.3. Resmi ve umumi binalarda ihtiyaca göre her katta bay ve bayan ayrı ayrı olmak ve bunlardan en az %50’si kadarı alaturka olarak tertiplenmek şartıyla wc ve lavabo yeri bırakılması zorunludur.

Ayrıca, her katta bedensel engelliler için kolayca ulaşılabilecek şekilde en az (1.50x1.50) m. ebadında wc ve lavabo yeri bırakılacaktır. Bu wc mahallinin kapısı eşiksiz ve dışa açılacak şekilde yapılacak ve kapı kanadı genişliği en az (0.95) m. olacaktır.

Resmi ve umumi binalarda koridor genişliği en az (2.00) m. olup koridor uzunluğu (20.00) m.’yi geçtiği takdirde genişlik en az (2.50) m. olacaktır.

İÇ YÜKSEKLİKLER

MADDE 8.02

Genel olarak, iskân edilen katların iç yüksekliği (taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar) (2.60) m.’den az olamaz. Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, wc, kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, iskan edilmeyen bodrum katları ile müştemilat binalarında bu yükseklik (2.40) m.’den aşağı düşmemek üzere indirilebilir.

Otel, pansiyon, işhanı, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin iç yükseklikleri taban döşemesinden tavan altına kadar (2.80) m.’den az olamaz. Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp hizmetin gerektirdiği şekilde belediyelerce tespit edilir.

Her türlü oyun salonları, kahvehane, gazino ve gece kulübü, birahane, diskotek, içkili lokantalar, taverna, bar ve benzeri halkın toplu olarak uzun süre kaldığı mahallerin taban döşeme üzerinden tavan altına kadar iç yüksekliği (3.50) m.den az olamaz.

Eğitim, sağlık, yurt gibi binaların iç yüksekliği (3.00) m.’den az olamaz.

Sanayi tesisleri, sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler teknolojik ve mimari gereklere göre belirlenir.

Avan proje ile uygulama yapılan yerler ve özellik arz eden binalar hariç zemin kat iç yüksekliği en fazla (4.40) m. diğer katlarda (4.00) m. dir.

Resmi binalar ile projeleri ilgili bakanlıklarca onaylanmış yerlerde, özel kanunlar ve yönetmeliklerine ilişkin hükümler saklıdır.