ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

20. Bölüm hükümleri tüm 18. Bölüm için geçerlidir.

ÖZEL HASTANELER:

MADDE 18.01

Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliğine uyulacaktır.

Özel hastaneler; T.S. normlarına uymak koşulu ile; Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu kurumlar ile ilgili yayınladığı meriyetteki kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabidir (söz konusu kanun, yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olması halinde, revizyonlara da uyulması gereklidir).

ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI

MADDE 18.02

Özel eğitim ve öğretim kurumları; normlarına uymak koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu kurumlar ile ilgili yayınladığı yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabidir. (söz konusu kanun, yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olması halinde, revizyonlara da uyulması gereklidir).

Özel eğitim tesislerinde servis trafiğini düzenlemek amacıyla UTK kararı alınması zorunludur.

ÇAY-KAHVE SALONLARI (KAHVEHANE)

MADDE 18.03

Bu yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün normlarına uyulması gerekmekte olup, kahvehaneler zemin katta imar planlarında ticaret, ticaret+hizmet alanlarında yapılabilir.

İç yükseklik net 3,50 m.den az olamaz. Kapalı alan kişi başına 1,00 m² esas alınarak hesaplanır. 50 m²den büyük kahvehanelerde kullanım alanının % 10’undan az olmamak üzere bir depo ayrılacaktır.

Wc ve Lavabolar:

Her 25 kişiye en az bir kadın ve bir erkek olmak üzere wc ve lavabo yapılacaktır.

Giriş Kapıları:

2,00 m. genişliğinde olacak, dışarı açılacak, kullanılan alanı 100 m²yi aşan kahvehanelerde bu kapıdan başka genişliği (1,50) m.den az olmayan ve dışa açılan ikinci bir kapı yapılacaktır.

Kahvehaneler idare odası, wc., antre, salon, çay ocağı ve okuma yeri bölümlerini kapsar.

Minimum Alanlar

Antre              3,00 m²      (l,50 x 2,00)

Salon             40,00 m²

Çay Ocağı      3,00 m²      (l,50 x 2,00)

İdare Odası   4,00 m²      (2,00 x 2,00)

WC                1,65 m²      (l,10 ve l,50)

SİNEMA VE TİYATROLAR