HAMAM SAUNA VE SIHHİ BANYOLAR (T.S.E. nin normlarına uyulacaktır)

MADDE 18.08

18.08.1. Yapım Koşulları: Hamam, sauna, sıhhi banyolar konut bölgelerinde yapılamaz. Ticaret ve Ticaret+Hizmet bölgelerinde ise zemin katta, normal veya giriş ve çıkışların sağlandığı kattan en fazla bir kat aşağıda yapılabilir, Müştemilatları 2.bodrum katta yapılabilir.

18.08.2. İç yükseklik: Kat yüksekliği net 3,50 m.den az olamaz.

18.08.3. Merdiven: Bu gibi yerlerde merdiven ahşap olamaz. Merdiven genişliği net 1,60 m.den az olamaz. Basamak yüksekliği 0,16 m.den fazla, genişliği 0,30 m.den az olamaz. Merdiven tanziminde en fazla 16 rıhttan sonra merdiven genişliği kadar ara sahanlık bırakılacaktır.

18.08.4. Kapılar: Bu gibi yerlerde bulunan hacimlere ait bütün kapılar mutlaka dışa açılır şekilde tertiplenecektir. Tüm dışa açılan kapılar en az kanat genişliği veya büyük olan kanat genişliği kadar içeriden yapılacaktır.

18.08.5. Gerekli mekanlar: İdari bölüm, personel odası, meşrubat-servis-çay ocağı, yeteri kadar wc., pisuar ve lavabo teşkil edilecektir. Emanet kasa, yatma ve soyunma odaları, çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme üniteleri yapılacaktır. (2.bodrum katta yapılabilir.) Hamam, sauna ve sıhhi banyolarda insan sayısının yarısı kadar dinlenme bankları olacaktır.

18.08.6. Koridor: Genel kullanıma açık koridor genişlikleri 1,60 m.den az olamaz.

18.08.7. Tesisat projeleri: Bu gibi tesisler kendine özgü teknik ve sağlık koşullarına göre projelendirilecektir.

EKMEK FABRİKALARI VE EKMEK FIRINLARI (T.S.E. normlarına uyulacaktır)

MADDE 18.09

18.09.1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine tabidir.

18.09.2. İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar;

a) Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, kentsel servis ve konut dışı çalışma alanlarında, ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur.

b) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca binanın taşıyıcı sisteminin ısı değişiminden etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

18.09.3. Bulunması gereken birimler ve en az ölçüleri: Fırınlarda bulunması gereken bölümler ile en az ölçüleri aşağıda gösterilmiştir. Bu fonksiyonlar bir pişirme yeri için gerekli en az ölçülerdir.

a) Pişirme tesisi: Taban yüzünde mahrukat yakılarak ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacak, ısı dolaşımını temin eden kanallar veya borularla tamamen dışarıdan bir ısıtma tesisatı ile ısıtılacaktır.

b) Fırın önü: (Satış yeri ve tezgâhın bulunduğu kısım) en az 25.00 m² duvarları tavana kadar mermer ve fayans kaplı olacaktır.

c) Hamurhane: Alanı en az 50 m2, yüksekliği en az 3.50 metre ve işçilerin her biri için en az 40 m3 hava hacmi temin edilmiş, diğer bölümlerden duvarla ayrı ve duvarları tavana kadar mermer ve fayans kaplı olacaktır.

d) Un deposu: Diğer bölümlerden kâgir duvarlarla ayrılmış, aydınlık ve havadar un deposu olacaktır. Depo fırının günlük kapasitesine göre un depolamaya uygun büyüklükte ve en az 50.00 m² olacaktır. Bir kattan fazla katı olan fırınlarda 1.katta un deposu, 2. katta ise harman yeri odası yapılması zorunludur.

e) Harman yeri odası: Odanın içinde yerden en az 0.50 metre yükseklikte etrafında dolaşılabilen, havuz şeklinde bir harman yeri yapılacak ve iç kısmı mozaik veya mermer ile kaplı olacaktır.

f) Yakıt ve Su deposu: Ham ve mamul maddelerin konulduğu bölümlere bitişik olmayan en az 5 ton yakıt alabilecek bir yakıt deposu, şehir suyu ile beslenen ve her yıl temizlenen pas ve kir tutmayan bir malzemeden yapılmış en az 5 tonluk su deposu olacaktır.

g) Otomatik elek: Harman yeri ile hamurhane arasındaki bir bölüme kapasiteye ve fırının çalışma temposuna uygun olarak monte edilmiş olacak ve daima çalışır halde bulundurulacaktır.

h) Tuz bölümü: Fırının kapasitesine göre uygun büyüklükte olacaktır.

ı) Hamur dinlendirme ve mayalandırma yeri: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış, duvarların iç kısımları fayans veya mermer olmak üzere kaplanmış olmak kaydı ile en az 9.00 m² alanlı olacaktır.

i) WC ve duş: Her fırında en az 6.00 m² wc, lavabo ve duş bölümü olacaktır. WC+duş ve yatakhane imalat kısmı ile direk irtibatlı olarak yapılamaz.

j) Dinlenme ve soyunma yeri: Bu kısım diğer bölümlerden duvarla ayrılacak ve alanı en az 6.00 m² olacaktır.

k) Mutfak ve yemekhane: Temizlik şartları ile diğer yapılaşmaları haiz en az 15.00 m² olarak inşa edilecek ve bu kısım diğer bölümlerden duvarla ayrılacaktır.

l) Yatakhane: Her fırında 15.00 m² alanlı 6 kişilik diğer bölümlerden ayrı bir yatakhane olacaktır.

m) Büro bölümü: Diğer bölümlerden duvarla veya alüminyum doğrama ile ayrılmış, en az 6.00 m² alanlı büro bölümü yapılacaktır.

n) Malzeme odası: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış, içi mermer veya fayans kaplanmış olan gıda maddeleri ve malzemeler odası en az 25.00 m² olacaktır.

o) Jeneratör odası: Diğer bölümlerden duvarla ayrılmış, ham ve mamul maddelerin konulduğu kısımlara uğramadan kolaylıkla ulaşabilecek ve ses izolasyonu sağlanmış ayrıca, jeneratörden çıkacak gazı tahliye edecek baca tertibatı yapılacaktır.

18.09.4. Yükseklikler: Hamurhane, un deposu, pişirme yeri en az 3.50 m diğer bölümler net 2.40 m. yükseklikte olacaktır.

18.09.5. Baca, bina çatısının 1,5 metre üzerine kadar yükseltilmelidir.

18.09.6. Bütün bölümlerin zemini kolay temizlenebilir seramik, dökme mozaik veya karo mozaik ve bunun gibi maddeler ile kaplanmış ve kirli suların kendiliğinden akmasına imkan sağlayacak şekilde kanalizasyon seviyesinden yukarıda inşa edilecektir.