Tarihi yapılara ilişkin uygulama

             MADDE 167/C- (1) Bu Kısımda aksi belirtilmedikçe, tarihi yapıların yangından korunması hakkında, bu Yönetmeliğin Onuncu Kısım hükümleri uygulanır.

             (2) Taşıyıcı kolonları ve ana kirişleri ahşap olan tarihi binaların zemin katı haricindeki katları, yataklı sağlık hizmeti, huzurevi, bakımevi, anaokulu, ilköğretim okulu ve öğrenci yurdu olarak kullanılamaz.

             (3) Tarihi yapı dâhilinde yapılacak tadilât veya tamiratlarda, yapının aslına sadık kalmak maksadıyla yapının inşasında kullanılmış olan malzemelerin aynısı veya benzeri kullanılabilir.

             (4) Bir kattan fazla katı olan topluma açık tarihi yapılarda, taşıyıcı kolonların ahşap olması durumunda ana taşıyıcıların restorasyon sırasında yangına en az 90 dakika dayanıklı olacak şekilde yalıtılması gerekir.

             (5) Tarihi yapılardaki kaçış merdivenlerine, koridor, hol, lobi veya benzeri ortak hacimlerden geçilerek ulaşılması hâlinde yangın güvenlik holü zorunlu değildir.

             (6) Merdivenlerden sayı olarak yarısının korunmuş olması durumunda, yapının yüksekliğine bakılmaksızın, diğer korunumsuz merdivenler kaçış yolu olarak kabul edilerek, iki yönde kaçış mesafesi uygulanır ve dairesel merdivenler kabul edilir.

             (7) Bir kattaki kullanıcı sayısının 100 kişiyi geçmesi hâlinde, kaçış kapıları panik kollu bir düzenek ile kaçış doğrultusunda açılacak şekilde değiştirilir veya yapının kullanımı sırasında bir görevli bulundurulur.

             (8) Tarihi yapının ahşap kısımlarında kullanılan elektrik kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gerekir. Buat ve kasaların yanmaz malzemeden yapılması şarttır.

             (9) Ahşap yapılarda, ahşap malzemenin korunması veya boyanması için kolay yanıcı ve parlayıcı özelliği olan maddeler kullanılamaz.

             (10) Tarihi yapılarda, ayrı yangın kompartımanı oluşturulmadan kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.” 

             MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Belediyeler de dahil olmak üzere, kapsama dahil kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliği uygulamak zorunda olup bu Yönetmeliğe aykırı veya bu Yönetmelikte öngörülen tedbirleri daha ağırlaştıran ve uygulanamaz hale getiren düzenlemede bulunamazlar.”

             MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 140 ıncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-1/A  Düşük Tehlike Kullanım Alanları” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-1/A  Düşük Tehlike Kullanım Alanları

Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ),  bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

* Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar.

 

             MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanım Alanları” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanım Alanları

 

KULLANIM

TÜRÜ

 
Orta Tehlike -1

 
Orta Tehlike -2

 
Orta Tehlike -3

 
Orta Tehlike -4

Cam ve seramikler

 

 

 
Cam fabrikaları

 

 
Kimyasallar

 
Çimento işleri

Fotoğraf laboratuvarları, fotoğraf film fabrikaları

Boyama işlemleri, sabun fabrikaları

Mum ve balmumu fabrikaları, kibrit fabrikaları, boyahaneler

 
Mühendislik

Metal levha üretimi

Otomotiv fabrikaları, tamirhaneleri

Elektronik fabrikaları, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikaları

 

 

Yiyecek ve içecekler

Mezbahalar, mandıralar

Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri, bira fabrikaları

Hayvan yemi fabrikaları, meyve kurutma, suyu çıkarılmış sebze ve çorba fabrikaları, şeker imalathaneleri, tahıl değirmenleri

 
Alkol damıtma

 
Çeşitli

Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar

Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler

Radyo ve televizyon yayınevleri, tren istasyonları, tesisat odaları

Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, tütün fabrikaları

 
Kâğıt

 

 

Cilthaneler, mukavva fabrikaları, kâğıt fabrikaları, baskı işleri ve matbaalar

 
Atık kâğıt işletmeleri

 
Lastik ve plastik

 

 

Kablo fabrikaları, plastik döküm ve plastik eşya (köpük plastik hariç), kauçuk eşya fabrikaları,   sentetik lif (akrilik hariç) fabrikaları

Vulkanize fabrikaları

 
Halat fabrikaları

Dükkânlar ve ofisler

Bilgisayara veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)

 

Büyük mağazalar

Alışveriş merkezleri

Sergi salonları

 
 
 
Tekstiller ve konfeksiyon

 

 
 
 
Deri eşya fabrikaları

Halı fabrikaları (kauçuk ve köpük plastik hariç), kumaş ve giysi fabrikaları, fiber levha fabrikaları, ayakkabı imalathaneleri, triko (örgü), ev tekstili (bez) fabrikaları, yatak, şilte fabrikaları (köpük plastik hariç), dikim ve dokuma atölyeleri, yün ve yünlü kumaş atölyeleri

 
 
Pamuk iplikhanesi, keten  ve kenevir hazırlama tesisleri

 
Kereste ve tahta

 

 

Ahşap işleri fabrikaları, mobilya fabrikaları (köpük plastikler hariç), mobilya mağazaları,  koltuk, kanepe ve benzeri döşemelerinin (plastik köpük hariç) imalathaneleri

Odun talaşı fabrikaları, yonga levha fabrikaları, kontrplak levhaları

Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2  kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise kullanım alanları Orta Tehlike-3 olarak değerlendirilir.