MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları” tablosu başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları

Malzemenin Yanıcılık Özelliği

TS EN 13501-1(2)

Hiç Yanmaz

A1

Zor Yanıcı

A2 - s1, d0

Zor Alevlenici

B, C - s1, d0

A2 - s2, d0

A2, B, C - s3, d0

A2, B,C - s1, d1

A2, B,C - s1, d2

(en az)

A2, B, C - s3, d2

Normal Alevlenici

D - s1, d0

D - s2, d0

D - s3, d0

E

D - s1, d2

D - s2, d2

D - s3, d2

(en az)

E - d2

Kolay Alevlenici

F

Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları

Malzemenin Yanıcılık Özelliği

TS EN 13501-1’e göre (2)

Hiç Yanmaz

A1FL

Zor Yanıcı

A2FL - s1

Zor Alevlenici

BFL - s1

(en az)

CFL - s1

 

 

 

Normal Alevlenici

A2FL - s2

BFL - s2

CFL - s2

DFL - s1

DFL - s2

(en az)

EFL

Kolay Alevlenici

FFL

Çatı kaplamaları İçin Yanıcılık Sınıfları

Malzemenin Yanıcılık Özelliği

TS EN 13501-5’e göre (2)

Dış Alev Yayılımına Dayanıklı

BROOF

Yanıcılık Sınıfı BROOF çatı kaplaması malzemeleri

Test edilmesine gerek olmadan “Dış yangın performansı” özelliklerinin tüm gereklerini karşılayan BROOF çatı kaplaması terimi, çatı teşkilinde en üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak için kullanılır.

Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar

Ek-2/C sınırlamalarına uygun

Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı kiremitleri

Ek-2/C sınırlamalarına uygun.

Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması

Çimento esaslı elyaflı levhalar: Düz ve profilli tabakalar, arduvazlar

Ek-2/C sınırlamalarına uygun

veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 olması

Profilli metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik

Kalınlık ≥0.4 mm, herhangi bir dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması

Yassı metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik

Kalınlık ≥ 0,4 mm, herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.)

 

Normal kullanımda yan sütunda listelenen inorganik örtülerle tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler

En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede gevşek serimli çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm),

En az 30 mm kalınlığında kum/çimento şap, en az 40 mm kalınlığında dökme suni taş veya mineral altyüzeyler

 

(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standardlara tabi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır.

 

 

 

 

             MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-3/C  Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.