EN, ISO, IEC

vb. No:

Adı

(ingilizce)

TS No:

Adı

(Türkçe)

HD 384.4.41 S2

Electrical installations of buildings-

Part 4: Protection for safety- Chapter

41: Protection against electric shock

TS HD

60364-4-41

Alçak gerilim elektrik tesisleri –

Bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma – Elektrik çarpmasına karşı koruma

HD 384.5.54 S1

(iptal yerine

HD 60364-5-

54:2007)

Electrical installations of buildings-

Part 5: Selection and erection of electrical equipment- Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors

TS HD

60364-5-54

Alçak gerilim elektrik tesisleri –

Bölüm 5-54: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı – Topraklama düzenlemeleri, koruyucu iletkenler ve koruyucu kuşaklama iletkenleri

HD 384.6.61 S1 (iptal yerine

HD 384.6.61

S2:2003)

Electrical installations of buildings-

Part 6 : Verification -Chapter 61: Initial verification

-

-

ISO 7465 1997

Passenger lifts and service lifts- Guide

rails for lifts and counterweights- T

type

TS 4789 ISO

7465

insan ve Yük Asansörleri-Kılavuz

Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi