Yangın Yönetmeliği

Karar Sayısı : 2009/15316

Asansör Klavuzu

SUNUŞ
Bu broşür; ilgili yasal mevzuatlar,

TS EN 81-1 + A1 + A2 + A3

ASANSÖRLER YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI-BÖLÜM 1:ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS EN 81-2 (EN 81-2/AC:1999 dahil)

Mart 2002

Sayfa 2 / 2