23.06.2007 TARİHLİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER